Cjenik usluga

Cjenik usluga
Prvi pregled 200KN
Prvi pregled specijalista, konzultacije, očitanje ortopana, plan terapije 400KN
Digitalni 2D ortopanski snimak 200KN
Digitalni CBCT 3D snimak (2 čeljusti) sa CD-om 650KN
Digitalni CBCT 3D snimak (1 čeljust) sa CD-om 500KN
Digitalni CBCT 3D snimak (segment) sa CD-om 300KN
Plexus anestezija 50KN
Mandibularna anestezija 100KN
Profesionalno odstranjivanje zubnih naslaga 400KN
Liječenje korijenskog kanala (po kanalu) 300KN
Revizija punjenja korijenskog kanala (po kanalu) 400KN
Profesionalno izbjeljivanje zubi (po čeljusti) 900KN
Izbjeljivanje jednog zuba 500KN
Vađenje zuba (obično) 400KN
Vađenje zuba (komplicirano) 500KN
Kirurško vađenje zuba - alveotomija 800KN
Incizija i drenaža apscesa 300KN
Apikotomija 800KN
Implantat - Straumann 6000KN
Implantat Straumann SLActive 6500KN
Abutment (cirkonski) 1700KN
Abutment (metalni) 900KN
Sinus lift (otvoreni) 5000KN
Sinus lift (zatvoreni) 2500KN
Augmentacija 2500KN
Gingivoplastika (po zubu) 200KN
Frenulektomija 700KN
Vestibuloplastika 1000KN
Kompozitni ispun (jednoplošni) 300KN
Kompozitni ispun (dvoplošni) 400KN
Kompozitni ispun (troplošni) 500KN
Nadogradnja kompozitnim kolčićima 700KN
Akrilatna totalna proteza 5000KN
Wironit djelomična proteza 6000KN
Wironit totalna proteza 6000KN
Specijalni dodaci/veze (etečmeni) 750KN
Teleskop krunica (bez zlata) 2500KN
Reparatura proteze 450KN
Podlaganje 800KN
Kiretaža (po kvadrantu) 1000KN
Metal-keramička krunica 1850KN
Potpuna keramička krunica 2500KN
Potpuna keramička krunica - cirkon (CAD/CAM) 2500KN
Keramički inlay/onlay 1200KN
Keramička ljuskica (CAD/CAM) 2500KN
Keramička ljuskica (na uložnoj masi) 3000KN
Privremena proteza 1000KN
Privremena krunica 400KN
Udlaga 400KN
Sportska udlaga 1200KN

Rezervirajte svoj pregled već sada

Zatražite termin pozivom na broj ili putem kontakt forme.

Zatražite termin